За съжаление този конкурс не събра необходимия брой участници за успешно провеждане.
Благодарим на всички, включили се в надпреварата!
Приключил

Моята Най-Хубава Плажна Снимка за Лято 21

ПРИКЛЮЧИЛ ПРЕДИ
112 дни
3 награди
136 участникa
Приключил
ПОСЛЕДНИ УЧАСТНИЦИ
НАГРАДИ
1-во Място
300 лева
На стойност: 300.00лв
2-ро място
200 лева
На стойност: 200.00лв
3-то място
100 лева
На стойност: 100.00лв
ЗА УЧАСТИЕ
Споделете най-хубавата си плажна  снимка от лятото на 2021 година и спечелете страхотни награди!

Условия на конкурс МОЯТА НАЙ-ХУБАВА ПЛАЖНА СНИМКА за ЛЯТО 21

Снимките трябва да отговарят на настоящите условия:

 • Всеки потребител може да участва само с една снимка.
 • Победителите се определят въз основа на броя харесвания на снимките, а когато те са равни, по-рано качената е с предимство.
 • Задължително е снимките да са авторски и без допълнителни обработки.
 • Вие трябва да присъствате по бански костюм  на снимката .
 • Снимките с които участвате трябва да бъдат лични ,авторски. Трябва Вие да присъствате на снимката, да се вижда лицето Ви за да става ясно че сте Вие.
 • Снимки с каквито и да било декоративни украси и наслагвани допълнителни елементи ще бъдат деактивирани.
 • Снимки подкрепени от профили регистрирани и ползващи един и същ Ай-пи адрес ,или ползващи Ай-пи адрес на някой от участниците, ще бъдат отстранявани от участие.
 • Снимки с лошо качество ще бъдат анулирани.
 • Снимки които не отговарят на условията на конкурса и на общите условия, ще бъдат изтривани.
 • Задължително условие за получаване на награда е, получателят на наградата да има навършени 18 (осемнадесет) години.
 • За да се проведе и завърши успешно този конкурс, трябва да има поне 200 (двеста) участващи снимки.
 • Край на конкурса 30.09.2021 г.
Общи условия на ZonaKonkursi

I. Общи положения и условия

1. Настоящият документ съдържа общите условия на договора за ползване на предоставяните от Zonakonkursi.com („Сайтът“) информационни услуги и урежда отношенията между „Сайта“ и всеки един от потребителите, използващи предоставените услуги във вид и съдържание, така както са в момента на използването им.

2. Чрез Сайта се предоставя възможност на потребителите да участват в конкурси, организирани от „Сайта“, съгласно Условията за участие на конкурс или да гласуват за участниците в тях.

3. Част от услугите на Сайта се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са търсене и получаване на достъп до съдържание и други услуги, предоставяни на нерегистрирани потребители.

4. Чрез регистрация в Сайта, потребители се съгласят да спазват настоящите правила. Те могат да се регистрират чрез собствено или измислено име, имейл и парола, както и да използват профилите си в социалнaтa мрежи Facebook. Регистрацията в Сайта се допуска само на лица над 14 години.

5. Всеки един потребител има право на един профил в Сайта. Сайтът си запазва правото да изтрие всички профили на един потребител, ако той си е направил повече от един такъв. Всички мнения, създадени от профилите ще бъдат изтрити. Потребители нямат право на компенсация при нарушение на общите условия и изтриване на техния профил.

6. Сайтът не разкрива информация за потребители, която съхранява под никаква форма на трети страни. Всяка информация, която е споделена от потребителите и е събрана вследствие на участието им в Сайта – се третира като конфиденциална между потребителя и Сайта.

7. Сайтът предоставя платформа за участия в конкурси, като по никакъв начин не може да носи отговорност – правна, финансова и морална за създаденото от потребителите съдържание, поместено на страниците на Сайта. Всеки един потребител е отговорен за създаденото от него съдържание - снимки и текст, като той се явява и негов автор. Сайтът е само оператор на информацията, по смисъла на чл. 13 до чл.17 от Закона за електронна търговия и не може да носи отговорност за публикации и действия на своите потребители.

8. Сайтът не се меси в създадените дискусии под никаква форма, както и не модерира коментари, без да са налице основателни причини за това.

9. Сайтът не развива търговска дейност, като предоставя свободна зона в обществен интерес, където потребителите да публикуват, изказват мнение и гласуват.

Настоящите общи условия са обновени на 17.02.2021 година и zonakonkursi.com си запазва правото да ги обновява периодично, като своевременно информира за това своите потребители, чрез подходящо информационно съобщение.

Политика за защита на личните данни

1. Основни положения и разпоредби

1.1 Zonakonkursi.com разбира важността на конфиденциалността на Вашите лични данни. Пазете конфиденциалността на потребителското име и парола, които използвате за вход и използване на сайта. По този начин ще се защитите максимално и няма да позволите на трети лица да използват профила Ви.
1.2 Уеб сайта Zonakonkursi.com използва SSL защитен сертификат за достъпване и обработка на трафика, който се генерира между Вас и нашите сървъри.
1.3 Уеб сайта Zonakonkursi.com съхранява само криптирани пароли и лични данни. Никой представител на Zonakonkursi.com не може да разбере или прочете Вашата парола и лични данни. Всички лични данни се криптират с 2048 бита алгоритъм.
1.4 Уеб сайта Zonakonkursi.com не съхранява Вашият IP адрес под никаква форма.
1.5 Уеб сайта Zonakonkursi.com не използва Вашият имейл адрес за нищо друго, освен за потвърждение при публикуване на участие в конкурс или мнения в сайта.
1.6 Никой представител на Zonakonkursi.com няма да поиска Вашата парола за достъп и не трябва да я предоставяте на друг.

2. Лични данни

2.1 Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент, която може пряко и недвусмилено да заключи, че това е конкретното лице.
2.2 Данните, които Вие предоставяте, са: имена и е-mail адрес, като само e-mail е задължително поле за въвеждане. Уеб сайта изисква e-mail адрес, за да може да се осъществи процес на одобрение на мнение и неговото публикуване в уеб сайта. По този начин се верифицира, че автора на мнението не е компютърен алгоритъм (бот).
2.3 Уеб сайта Zonakonkursi.com под никаква форма не събира, използва или управлява информация от "бисквитките". Те се изповат с единствена цел, а именно даден потребител да осъществи коментар в уеб сайта или да влезне в профила си. Това са, т.н. сесийни кукита (session cookies).
2.4 Периодът на съхранение на имейл адреса Ви е равен на периода на регистрацията Ви в нашия уеб сайт. Съхраняваме имейл адреса Ви с цел идентификация на създаденият потребителски профил.
2.7 Коментари, които съдържат лична информация и са публикувани в уеб сайта, които пряко и недвусмислено идентифицират европейски гражданин ще бъдат изтривани, а профила на автора на коментара може бъде изтрит или блокиран.

3. Вашият акаунт

3.1 Осигурявайки сигурност на Вашият профил, при всеки достъп и всяко използване на сайта посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при използването на този акаунт.
3.2 Чрез влизането и използването на сайта, Вие се съгласявате да вземете всички необходими мерки, че сигурността на паролата Ви няма да бъде разкрита от и на трети лица.
3.3 Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба и/или злоупотреба при използване на акаунта Ви, веднага сменете паролата си за достъп с по-сигурна.
3.4 Zonakonkursi.com си запазва правото да откаже на всеки потребител достъп до сайта и неговите функционалности, да закрие акаунт или да изтрие мнения.
3.5 Достъпът Ви в сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.
3.6 Zonakonkursi.com ще положи всички усилия да осигури достъп до сайта без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.
3.7 Всеки един потребител, може да изисква да бъде забравен. В този случай подава заявка за това през контактната форма и личната информация, която пазим за него, а именно имейл адрес - ще бъде изтрит от нашата база данни. Всички успешно публикувани коментари в сайта ще бъдат оставени активни.

4. Обща информация

4.1 Чрез регистрирането в сайта и публикувайки успешно коментар, Вие като потребител декларирате, че са съгласни да предоставите e-mail адреса си и давате своето изрично и недвусмислено съгласие, че той може да бъде използван за:
- Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения;
- Участие в конкурси и игри/промоции;
- Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
- осигуряване на достъп до ограничени раздели на сайта и неговите функционалности.
4.2. Уеб сайта Zonakonkursi.com е оператор на чужда информация и потребителят на съответното участие в конкурс или мнение се явява негов собственик и автор. Съгласно чл.16 и чл.17 от Закона за електронна търговия доставчикът на услуги не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Настоящата политика е обновена на 17.02.2020 година и Zonakonkursi.com си запазва правото да я обновява периодично, като своевременно информира за това своите потребители, чрез подходящо информационно съобщение.

Условия за участие в конкурси
 
 1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА КОНКУРСЪТ
  1. 1. Настоящите общи условия уреждат условията за участие и провеждане на конкурс, организиран от Zonakonkursi.com, за краткост наричан КОНКУРСЪТ.
  2. 2. Целта на КОНКУРСЪТ е да се даде възможност за изява на всички, които имат интереси и желание да спечелят обявените награди. Участието в КОНКУРСЪТ не е обвързано с покупка.
  3. 3. УЧАСТНИЦИТЕ трябва да предоставят снимка, която да отговаря обявената тема и всички допълнителни правила на КОНКУРСЪТ.
 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСЪТ
  1. 1.Организатор на КОНКУРСЪТ е Zonakonkursi.com.
  2. 2. ZONAKONKURSI.COM организира КОНКУРСЪТ от собствено име и за собствена сметка.
  3. 3. Платформата е собственост на ZONAKONKURSI.COM.
 1. УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСЪТ
  1. 1. В КОНКУРСЪТ могат да участват дееспособни физически лица, навършили 18 години.
  2. 2. В КОНКУРСЪТ могат да вземат участие УЧАСТНИЦИ от цяла България.
  3. 3. Участието в КОНКУРСЪТ е индивидуално.
  4. В КОНКУРСЪТ нямат право да участват лица свързани с организацията на КОНКУРСЪТ или работещи в ZONAKONKURSI.COM към момента на провеждане на КОНКУРСЪТ.
 1. ОБЩИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСЪТ
  1. 1. Организирането на КОНКУРСЪТ се извършва изцяло и само от ZONAKONKURSI.COM. Ако ZONAKONKURSI.COM приеме за уместно може да ангажира подизпълнители и/или трети лица, с оглед на по-добрата организация на КОНКУРСЪТ.
  2. 2. УЧАСТНИКЪТ изразява своето изрично информирано съгласие да предостави информация относно неговите/нейните имена, e-mail адрес, години, която да бъде обработена от ZONAKONKURSI.COM.  ZONAKONKURSI.COM се задължава да не предоставя и/или да не дава достъп до обработваните лични данни на трети лица. Всеки УЧАСТНИК в КОНКУРСЪТ може да участва с неограничен брой снимки и в неограничен брой конкурси.
  3. 3. Всеки УЧАСТНИК в КОНКУРСЪТ е длъжен да представя снимки, които са резултат изцяло и само на неговата дейност или на които той самият е заснет. С участието си, лицата гарантират, че снимката, която са представили, няма да накърни права на интелектуална собственост и/или каквито и да било други права на трети лица. УЧАСТНИЦИТЕ нямат право да изискват от ZONAKONKURSI.COM, а последният не се задължава по никакъв начин да осигурява каквато и да била защита на интелектуална и/или индустриална собственост на снимките.
  4. 4. За да участва в КОНКУРСЪТ, УЧАСТНИКЪТ трябва да се регистрира през платформата. Участникът декларира и гарантира, че информацията, която е предоставена в платформата, в това число, но не само години и електронна поща, е достоверна. УЧАСТНИКЪТ се задължава да не изпраща идеи или съобщения със зловредно или вулгарно съдържание към други участници, да не изпраща вируси, спам или друг зловреден софтуер, да не предприема действия, които биха довели до нарушаване целостта и функционалността на платформата, нейното модифициране, подправяне или обезобразяване, или нарушаване на мрежовите връзки и достъпността до платформата, да не се опитва да получи информация за други участници през платформата.
  5. 5. В КОНКУРСЪТ ще бъдат допуснати само снимки, които са изпълнили точно изисквания в описанието.
  6. 6. В случай на дублиране на повече от една снимка, участниците, които са ги предоставили, ще бъдат дисквалифицирани.
  7. 7. ZONAKONKURSI.COM следи за спазването на правилата на КОНКУРСЪТ и може по свое усмотрение да дисквалифицира УЧАСТНИК от КОНКУРСЪТ. В случай на дисквалификация, ZONAKONKURSI.COM не е длъжен да се свързва с дисквалифицирания УЧАСТНИК и/или да го уведомява.
  8. 8. Поверителност: ZONAKONKURSI.COM гарантира, че ще пази предоставената информация, като положи необходимите усилия и грижи за това и няма да я предоставя на трети лица, за други цели, освен за тези по провеждането на КОНКУРСЪТ.
 2. ЕТАПИ И СРОКОВЕ
  1. 1. Сроковете за публикуване на снимки от УЧАСТНИЦИТЕ са индивидуални за всеки конкурс, обявени са в неговите условия и са окончателни. Същите могат да бъдат продължени само по решение на ZONAKONKURSI.COM, за което ZONAKONKURSI.COM ще предостави информация на страницата на КОНКУРСЪТ. Искания за продължаване на срокове, включително и поради технически затруднения, свързани с качването на снимките няма да бъдат разглеждани. ZONAKONKURSI.COM си запазва правото да променя срока на КОНКУРСЪТ по свое усмотрение. В случай на промяна в срока, ZONAKONKURSI.COM е длъжен да уведоми вече регистриралите се Участници в платформата. Уведомлението може да става чрез електронна поща.
 3. ОЦЕНЯВАНЕ
  1. 1. ZONAKONKURSI.COM не участва в оценяването на участниците в КОКУРСЪТ. Победителите се извеждат на база събраните потребителски гласове (гласувания).
  2. 2. Участниците в КОНКУРСЪТ имат право да агетират и споделят своето участие в КОКУРСЪТ чрез други интернет платформи, за да съберат повече гласове.
 4. НАГРАДИ
  1. 1. ZONAKONKURSI.COM има правото да избере по свое усмотрение участник, на когото да предложи утешителна награда или участие в друг КОНКУРС.
  2. 2. Наградата се предоставя, непосредствено след КОНКУРСЪТ, до 30 (тридесет) дни от датата и часа, обявени за край на КОНКУРСЪТ.
 1. ДРУГИ
  1. 1. ZONAKONKURSI.COM запазва правото си да променя правилата на КОНКУРСЪТ по всяко време. В случай на промяна в правилата ZONAKONKURSI.COM е длъжен да уведоми регистриралите се Участници на посочените от тях имейл адреси, за извършените промени и да отрази направените промени по правилата върху платформата.
  2. 2. ZONAKONKURSI.COM не се задължават по никакъв начин да сключва договорни отношения и/или да предприема друг вид съвместна дейност от каквото и да било естество с УЧАСТНИЦИТЕ.
  3. 3. ZONAKONKURSI.COM не носи отговорност в случай на срив в системата, невъзможност за регистриране на участие или каквито и да било обстоятелства, извън контрола на ZONAKONKURSI.COM, които имат отношение към процедурата за участие в КОНКУРСЪТ.
  4. 4. ZONAKONKURSI.COM има право по всяко време да прекрати провеждането на КОНКУРСЪТ без предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи.
  5. 5. Всички спорове между УЧАСТНИЦИТЕ и ZONAKONKURSI.COM се разрешават чрез взаимни усилия и диалог между страните. В случай че страните не успеят да постигнат взаимно съгласие по даден въпрос, то съответният спор ще бъде отнесен към компетентните органи.
  6. 6. Настоящите условия са приети на дата 17.02.2021 г.
С маркирането на бутона „прочетох и съм съгласен с Условия за участие в конкурс“, Участникът се съгласява с всичко посочено в настоящите Условия за участие в конкурс.