Общи условия на ZonaKonkursi

I. Общи положения и условия

1. Настоящият документ съдържа общите условия на договора за ползване на предоставяните от Zonakonkursi.com („Сайтът“) информационни услуги и урежда отношенията между „Сайта“ и всеки един от потребителите, използващи предоставените услуги във вид и съдържание, така както са в момента на използването им.

2. Чрез Сайта се предоставя възможност на потребителите да участват в конкурси, организирани от „Сайта“, съгласно Условията за участие на конкурс или да гласуват за участниците в тях.

3. Част от услугите на Сайта се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са търсене и получаване на достъп до съдържание и други услуги, предоставяни на нерегистрирани потребители.

4. Чрез регистрация в Сайта, потребители се съгласят да спазват настоящите правила. Те могат да се регистрират чрез собствено или измислено име, имейл и парола, както и да използват профилите си в социалнaтa мрежи Facebook. Регистрацията в Сайта се допуска само на лица над 14 години.

5. Всеки един потребител има право на един профил в Сайта. Сайтът си запазва правото да изтрие всички профили на един потребител, ако той си е направил повече от един такъв. Всички мнения, създадени от профилите ще бъдат изтрити. Потребители нямат право на компенсация при нарушение на общите условия и изтриване на техния профил.

6. Сайтът не разкрива информация за потребители, която съхранява под никаква форма на трети страни. Всяка информация, която е споделена от потребителите и е събрана вследствие на участието им в Сайта – се третира като конфиденциална между потребителя и Сайта.

7. Сайтът предоставя платформа за участия в конкурси, като по никакъв начин не може да носи отговорност – правна, финансова и морална за създаденото от потребителите съдържание, поместено на страниците на Сайта. Всеки един потребител е отговорен за създаденото от него съдържание - снимки и текст, като той се явява и негов автор. Сайтът е само оператор на информацията, по смисъла на чл. 13 до чл.17 от Закона за електронна търговия и не може да носи отговорност за публикации и действия на своите потребители.

8. Сайтът не се меси в създадените дискусии под никаква форма, както и не модерира коментари, без да са налице основателни причини за това.

9. Сайтът не развива търговска дейност, като предоставя свободна зона в обществен интерес, където потребителите да публикуват, изказват мнение и гласуват.

Настоящите общи условия са обновени на 17.02.2021 година и zonakonkursi.com си запазва правото да ги обновява периодично, като своевременно информира за това своите потребители, чрез подходящо информационно съобщение.